Menu
Szukaj na stronie
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Statystyki
Użytkowników : 6
Artykułów : 19
Zakładki : 2
Odsłon : 21194
Konkurs na stanowisko księgowy PDF Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

poszukuje

kandydata na stanowisko

księgowego

Wymiar etatu: pełny

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych, znajomość zasad księgowania oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej określonej dla jednostek budżetowych,

- znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS OFFICE.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

- umiejętność pracy w zespole oraz zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,

- odpowiedzialność, sumienność, dokładność,

- komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

- ewidencja dokumentów finansowo-księgowych,

- sprawdzanie i klasyfikacja wydatków strukturalnych,

- prowadzenie syntetyki i analityki do kont pozabilansowych,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie środków trwałych,

- inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

 

Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

- miejsce pracy – Łaziska Górne, ul. Energetyków 5 (I piętro – w budynku znajduje się podjazd

dla niepełnosprawnych niemniej jednak brak windy na I piętro),

- charakter pracy – praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2013 r., tj. w miesiącu poprzedzającym publikację niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

 

Oferty zawierające

- podpisany życiorys,

- podpisany list motywacyjny,

- kwestionariusz personalny,

- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z

pełni praw publicznych,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2 2002r. Nr 101, poz. 926

z późn.zm.),

 

należy składać w pokoju nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 16 grudnia 2013 r. – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej – oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 pod nr tel. (032) 326-23-43.

 

Dokumenty do pobrania:

Opis stanowiska

Oświadczenie

Kwestionariusz

Charakterystyka

 
Konkurs na podinspektora PDF Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

podinspektor

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy w komórkach lub jednostkach pomocy społecznej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- umiejętność obsługi komputera (w tym znajomość pakietu MS Office – Word, Excel),

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

- umiejętność pracy w zespole oraz zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność prawidłowej organizacji pracy,

- odpowiedzialność, sumienność, dokładność,

- komunikatywność, swoboda wysławiania się,

- dyspozycyjność i zaangażowanie,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

- przygotowywanie szablonów, projektów decyzji z pomocy społecznej,

- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych,

- sprawozdawczość dotycząca pomocy społecznej,

- sporządzanie raportów z systemu,

- obsługa centrali telefonicznej, faxu, skanera, kopiarki.

- inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

 

Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

- miejsce pracy – Łaziska Górne, ul. Energetyków 5 (I piętro – w budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych niemniej jednak brak windy na I piętro),

- charakter pracy – praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca

- wysokiego stopnia samodzielności, umiejętności pracy w grupie, bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2013 r., tj. w miesiącu poprzedzającym publikację niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

 

Oferty zawierające

- podpisany życiorys,

- podpisany list motywacyjny,

- kwestionariusz personalny,

- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),

 

należy składać w pokoju nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 16 grudnia 2013 r. – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej – oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 pod nr tel. (032) 326-23-43.

 

Dokumenty do pobrania:

Opis stanowiska

Oświadczenie

Kwestionariusz

Charakterystyka

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4